Chefs Quarter Chefs Quarter Chefs Quarter Chefs Quarter

Voorwaarden

Dit zijn de algemene actievoorwaarden van The Chefs Quarter. Door deelname aan onze acties accepteer je deze voorwaarden.

Actievoorwaarden The Chefs Quarter

De actie wordt georganiseerd door The Chefs Quarter. Deze actie is op geen enkele manier gelieerd aan Facebook of Instagram.

Artikel 1 – Actie
1.1 De Actieperiode wordt duidelijk op de betreffende actiepagina vermeld.
1.2 De Actie is een actie waarbij de deelnemers geen jureerbare prestatie moeten leveren.
1.3 Aan de actie kun je meedoen via www.facebook.com/thechefsquarter

Artikel 2 – Prijzen
2.1 Op de actiepagina van de betreffende actie staat duidelijke welke prijs er te winnen valt.
2.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere genoemde prijzen, dan wel andere diensten/producten van The Chefs Quarter.
2.3 Bij weigering of andere reden van niet-uitreiking van een prijs vervalt deze aan The Chefs Quarter.
2.4 Winnaars van de actie worden handmatig geselecteerd.
2.5 Indien de deelnemer de winnaar van een prijs is, geef hij/zij The Chefs Quarter hierbij toestemming om zijn/haar naam, alsmede mogelijk foto’s en/of beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de actie.
2.6 De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e-mail adres van de deelnemer.

Artikel 3 – Wie kan er deelnemen
3.1 Iedereen die in Nederland woonachtig is en die ouder is dan 18 jaar, kan deelnemen aan de Actie.
3.2 Om prijzen te winnen moet je in bezit zijn van een Facebook account.
3.3 Bloggers van The Chefs Quarter of bedrijven gelieerd aan The Chefs Quarter kunnen niet deelnemen aan deze Actie.
3.4 Een deelnemer mag maximaal éénmaal per post op Facebook meedingen naar een prijs.
3.5 Deelnemers die naar het redelijk oordeel van The Chefs Quarter misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

Artikel 4 – Kennisgeving van de uitslag
4.1 De winnaars van de actie worden bekend gemaakt op Facebook of Instagram en ontvangen een bericht op hun persoonlijke account, waarbij wordt verzocht de contactgegevens (zowel postadres als e-mailadres toe te sturen via een privébericht aan het Facebookaccount van The Chefs Quarter, zodat de prijs opgestuurd/afgehandeld kan worden.
4.2 In de correspondentie aan de winnaar, zoals bedoeld in punt 4.1., zal de winnaar gevraagd worden naar zijn of haar contactgegevens. Indien deze contactgegevens niet binnen twee dagen nadat The Chefs Quarter dit bericht heeft verzonden zijn ontvangen, vervalt de aanspraak op de gewonnen prijs.
4.3 The Chefs Quarter is veelal niet verantwoordelijk voor de afhandeling van de actie. Wij werken samen met partners die de afhandeling voor hun rekening nemen. Onze partners streven er naar dat de prijzen binnen een maand nadat de contactgegevens zijn ontvangen aan de winnaars worden toegestuurd.
4.4 The Chefs Quarter is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven adres dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door verzending of andere meewerkende partijen.
4.5 Over de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 – Algemene bepalingen en aansprakelijkheid
5.1 The Chefs Quarter, Facebook, Instagram en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de actie.
5.2 Facebook/Instagram en The Chefs Quarter zijn niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de actie door voornoemde storingen.
5.3 The Chefs Quarter is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.
5.4 The Chefs Quarter is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. The Chefs Quarter verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijzen.
5.5 The Chefs Quarter en Facebook/Instagram behouden zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
5.6 The Chefs Quarter is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
5.7 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door The Chefs Quarter.

Artikel 6 – Slotbepalingen
6.1 Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze actie neem dan contact op met The Chefs Quarter via: info@chefsquarter.nl
6.2 Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
6.3 Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij The Chefs Quarter.
6.4 Facebook is een gedeponeerd merk van Facebook Inc. The Chefs Quarter is op geen enkele wijze gelieerd aan Facebook Inc.

The Chefs Quarter - Food, Drinks & Places

Wij zijn Alex en Shanice, bloggers van The Chefs Quarter. Wij schrijven over food, drinks & places waar wij zelf enthousiast over zijn. Met een gezonde dosis humor en Hollandse nuchterheid kun je op deze website onze verhalen volgen.
Lees je mee?
×
Home Food Drinks Places Inspiration About